سدی کبیر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه سدی کبیر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابومحمد الاعور اسماعیل بن عبدالرحمان سدی اصفهانی، از راویان و مفسرین مشهور قرن دوم هجری در اصفهان
تفسیر سدی کبیر، تفسیر سدی (تـفـسـیـر السدی الکبیر)، از ابومحمد اسماعیل (۱۲۷ ق) فرزند عبدالرحمن قرشی هاشمی تـابـعـی کـوفـی مـعروف به سدی کبیر، از مفسرین امامیه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار