سطح (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه سطح ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سطح (فقه)، به معنای مرز بیرونى یا برجسته‌ترین مرز هر جسم و دارای کاربرد فقهی در بابهاى طهارت و صلات
سطح (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و به‌معنای کمّ متصل قارّ دارای قابلیت قسمت در دو جهت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار