سعد (گیاه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسُعد نام گیاهی است که ریشه معطر دارد.


تعریف سعد

[ویرایش]

سعد گیاهى خوش بو از خانواده جِگن که ‏ریشه معطر آن مصرف دارویی دارد.
[۱] فرهنگ بزرگ سخن.


کاربرد سعد در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب حج و اطمعه و اشربه نام برده‏اند.

حکم بوییدن سعد بر مُحرم

[ویرایش]

بنابر قول به حرمت بوییدن گیاهان خوش بو بر محرم گیاهان صحرایى خوش بو، همچون سعد استثنا شده و بوییدن آنها جایز است.

موارد استحباب استفاده از سعد

[ویرایش]

شستن دهان با سعد پس از غذا و تمیز کردن دندان‌ها با آن مستحب است.
[۴] الدروس الشرعیة ج۳، ص۴۶.

استنجای محل غائط با سعد استحباب دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ بزرگ سخن.
۲. المبسوط ج۱، ص۳۵۲.    
۳. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۲۸.    
۴. الدروس الشرعیة ج۳، ص۴۶.
۵. مستند الشیعة ج۱۵، ص۲۴۲.    
۶. مستند الشیعة ج۲۴، ص۴۲۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۵۲.    


رده‌های این صفحه : احکام تخلی | فقه | محرمات احرام
جعبه ابزار