سعید بن عبدالرحمان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسعید بن عبدالرحمان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سعید بن عبدالرحمان اعرج سمان، از اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر امام کاظم (علیه‌السّلام)
ابوعبدالرحمن سعید بن عبدالرحمن انصاری، از تابعین، محدثان و شاعران اهل‌سنت در دربار خلفای اموی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار