سعید بن عقیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسعید بن عقیل یکی از شهدای کربلا است.


بررسی شهادت سعید

[ویرایش]

آن دسته از منابع کهن که فرزندان عقیل و شهیدان این خاندان را برشمرده ‌اند، از شهادت سعید بن عقیل سخنی به میان نیاورده‌ اند.
[۱۰] اعرجی، جعفر، مناهل الضرب فى انساب العرب، ج۱، ص ۴۶- ۴۷.
تنها فاضل دربندی در کتاب «جواهرالایقان» آورده است: «... سعید بن عقیل، برادر مسلم- سلام الله علیهم- قدم به میدان گذاشت. پس حمله کرد بر آن کفار. گاه حمله بر میمنه آنها می‌کرد و گاه بر میسره آنها، و مقاتله شدیده کرد، تا آن‌که هفتاد فارِس از آنها به درک فرستاد. پس در وقت مشغول شدنش به مجاهده، تیری رسید به حلق شریفش، او را ذبح نمود و به درجه شهادت رسید. رحمه الله تعالی.»
[۱۲] فاضل دربندی، جواهر الایقان، ج۱، ص۸۸.
مؤلف نام ‌برده، همین معنا را در اثر دیگرش، «اسرارالشهادة»، تکرار کرده است.
[۱۳] فاضل دربندی، اکسیر العبادات فى اسرار الشهادات، ج۲، ص۲۸۵.
آنچه در برخى منابع آمده است، شهادت «ابوسعید بن عقیل»، برادر سعید بن عقیل است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زبیری، مصعب بن عبدالله، نسب قریش، ج۱، ص۸۴.    
۲. دینوری، ابنقتیبه، المعارف، ج۱، ص۲۰۴- ۲۰۵.    
۳. ابن حزم، علی بن احمد، جمهرة انساب العرب، ج۱، ص۶۹.    
۴. اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبیین، ج۱، ص۶۲.    
۵. حسینی جلالی، محمدرضا، تسمیة من قتل مع الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۲۵.    
۶. حسینی جلالی، محمدرضا، تسمیة من قتل مع الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۳۵.    
۷. علوی، علی بن محمد، المجدی فی انساب الطالبیین، ج۱، ص۳۰۷.    
۸. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۳، ص۲۲۴.    
۹. ابن سعد، محمد، ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص ۷۷.    
۱۰. اعرجی، جعفر، مناهل الضرب فى انساب العرب، ج۱، ص ۴۶- ۴۷.
۱۱. سماوی، محمد بن طاهر، ابصار العین، ج۱، ص۷۸- ۹۲.    
۱۲. فاضل دربندی، جواهر الایقان، ج۱، ص۸۸.
۱۳. فاضل دربندی، اکسیر العبادات فى اسرار الشهادات، ج۲، ص۲۸۵.
۱۴. علوی، علی بن محمد، المجدی فی انساب الطالبیین، ج۱، ص۳۰۷.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ج۱، ص۱۸۵.    


جعبه ابزار