سفرنامه میرزا داوود وزیر طایف‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسفرنامه میرزا داوود وزیر وظائف، کتابی است به زبان فارسی که به شرح جریان سفر حج مولف می‌پردازد. زمان آغاز نگارش این سفرنامه به احتمال زیاد همان سال ۱۳۲۲ ق. است.


ساختار کتاب

[ویرایش]

این کتاب دارای پیش گفتاری به قلم محقق آقای سیدعلی قاضی عسکر و دو بخش اصلی است.

گزارش محتوا

[ویرایش]


← بخش نخست


بخش نخست این سفرنامه، که بیشترین صفحات را به خود اختصاص داده، گزارش سفر مولف از آغاز تا پایان است. وی سفر خود را در ماه شوال ۱۳۲۲ ق. و در سن ۴۵ سالگی آغاز کرده، از طریق مشهد ، عشق آباد ، باکو، تفلیس، بندرگاه بلغر، اسلامبول، پرت سعید و کانال سوئز به جده رفته و پس از انجام مناسک حج و زیارت مدینه منوره به عتبات عالیات مشرف گردیده، سپس از طریق خانقین به ایران بازگشته است.
سفر میرزا داوود ده ماه به طول انجامیده و وی خط سیر سفرش را این چنین گزارش کرده است:
مشهد ، بحرآباد، شاه آباد، جعفرآباد، قوچان ناصری، کلاته شاه محمد، شمخال، باجگیران، عشق آباد، بوکنرال، تازه شهر، بادکوبه (باکو)، کورتا، تفلیس، باطوم، عدسه (ادساء)، بندر بالتیک، سواستپل، بندرگاه بلغر، اسلامبول، کرپی، پرت سعید، کانال سوئز ، جده، بحیره، مکه، خلیصه، رابغ، مدینه، معانف هدیه، خیبر، مدائن صالح، اخضر (اخیصر)، صروه، مدوره، تحت العقبه، عین زرقاء، شام، تدمر، قطیفه، قریتین، پالمیرا، سخنه، غباغب، دیر، کربلا ، عانه، رمادی، فلوجه، مسیب، کربلا، نجف ، کاظمین ، بعقوبه، وان، غزل رباط، خانقین، کرمانشاه، قره سو، ملایر، سلطان آباد، قم ، علی آباد، ری ، تهران ، سمنان ، دامغان، شاهرود، نصرآباد، نیشابور، خرم آباد، مشهد.

← بخش دوم کتاب


در بخش دوم کتاب، مختصری از مناسک حج ارائه شده که مولف با توجه به تجربیات سفر حج و نیاز شدید زائران به آن، به نگارش این بخش اقدام نموده که در نسخه حاضر در برنامه این بخش، به دلیل غیر مفید بودنش برای خوانندگان، حذف گردیده است.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

کتاب مشتمل بر پاورقی‌هایی به قلم محقق و فهرست‌های ذیل می‌باشد: فهرست آیات، اعلام، اماکن، قبائل و کتب.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار تاحضور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : سفر نامه ها | کتاب شناسی
جعبه ابزار