سلطانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلطانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدباقر طباطبایی سلطانی بروجردی، از سادات طباطبایی بروجردی و از علمای شیعه در قرن چهاردهم و پانزدهم هجری قمری
سیدآقا خلیفه سلطانی، سیّدآقا خلیفه سلطانی، از علمای قرن سیزده هجری در اصفهان
محمدباقر خلیفه سلطانی اصفهانی، میرزامحمّدباقر خلیفه سلطانی، عالم فاضل معمّر، در اصفهان
عبداللطیف سلطانی، سلطانی، عبداللطیف از علما و مدرسان الجزایر در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
جنید سلطانی، نگارگر ایرانی اواخر قرن هشتم‌ و اوایل ‌قرن ‌نهم‌ هجری قمری
سیدحسین بن محمد خلیفه سلطانی مرعشی اصفهانی، عالم فاضل، فقیه محقق و ادیب شاعر و از علماء و وزراء عالی مقام قرن یازدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار