سلم بن عمرو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی سَلْم بن عمرو را یکی از شهدای کربلا می دانند.


بررسی شهادت سلم

[ویرایش]

مورّخان پیشین و اخیر نامی از او نبرده ‌اند. تنها عمادزاده درباره وی می‌ گوید: «سلم بن عمرو، از مستخدمین حضرت حسین علیه السلام بود -و- در مبارزه کشته شد.»
[۱] عمادزاده، حسین، عاشورا چه روزیست؟، ج۱، ص۲۵۶.
چون در هیچ یک از منابع نام« سَلْم» دیده نمى ‌شود، به نظر مى‌ رسد وى همان «اسلم بن عمرو»، غلام امام حسین علیه السلام، باشد. كه به اشتباه« سلم بن عمرو» نوشته شده است. علاوه بر این، عمادزاده نیز در كتاب دیگرش از «اسلم» یادكرده است نه «سلم»
[۴] عمادزاده، حسین، تاریخ زندگانى امام حسین علیه‌السلام، ج۲، ص۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عمادزاده، حسین، عاشورا چه روزیست؟، ج۱، ص۲۵۶.
۲. سماوی، محمد بن طاهر، ابصار العین، ج۱، ص۹۵.    
۳. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۹، ص۳۲۶.    
۴. عمادزاده، حسین، تاریخ زندگانى امام حسین علیه‌السلام، ج۲، ص۲۳.


منبع

[ویرایش]

پژوهشی جمعی از نویسندگان، پیرامون شهدای کربلا، ج۱، ص۱۸۷.    


جعبه ابزار