سلیمان اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلیمان اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌شفروه سلیمان بن احمد اصفهانی، معروف به «ابن شفروه»، از فضلای خاندان شفروه
ابن‌شفروه سلیمان بن شمس‌الدین اصفهانی، از ادباء و شعرای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار