سلیمان بن ربیعة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر منابع کهن و جدید یاد و نامی ندارد. تنها «فضیل بن زبیر» در رساله «تسمیة من‌ قتل مع الحسین علیه السلام»، نام او را در ردیف شهدای کربلا، از قبیله بنی‌ اسد بن خزیمة آورده است.


تحقیق در نام سلیمان

[ویرایش]

تنها شخصیت تاریخى كه تشابه اسمى با نام‌ برده دارد سلمان‌ -سلیمان‌- بن ربیعه باهلی است كه به سال ۲۷ یا ۳۰ و یا ۳۱ ه. ق در فتوحات ایام خلافت عثمان، در جنگ بَلَنْجَر كشته شده است.
[۹] تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۵، ص۱۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی جلالی، محمدرضا، تسمیة من قتل مع الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۲۶.    
۲. ابن درید، الاشتقاق، ج۱، ص۲۷۳.    
۳. خلیفه بن خیاط، الطبقات، ج۱، ص۲۳۹.    
۴. دینوری، ابن قتیبة، المعارف، ج۱، ص۴۳۳.    
۵. دینوری، ابن قتیبة، المعارف، ج۱، ص۵۵۸.    
۶. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۶، ص۱۳۱.    
۷. یاقوت حموی، معجم‌ البلدان، ج۱، ص۴۸۹- ۴۹۰.    
۸. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳۲، ص۲۲۵-۲۲۶.    
۹. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۵، ص۱۸۲.
۱۰. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۳، ص۱۱۵.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ج۱، ص۱۸۹.    


جعبه ابزار