سلیمان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلیمان ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

حضرت سلیمان، یکی از پیامبران بزرگ بنی‌اسرائیل
سلیمان بارونی، یکی از دانشمندان و سیاستمداران اِباضی مذهب طرابلسی
سلیمان (غلام امام حسین)، سلیمان فرزند رزین از موالیان امام حسین (علیه‌السلام) و بنابر نقلی امام حسن (علیه‌السلام)
سلیمان بن اشعث بن اسحق سجستانی، امام محدثان در عصر خود
سلیمان بن حسان اندلسی، پزشک و گیاه داروشناس مشهور اندلسی قرن ۴ ق
سلیمان بن خلف باجی، متکلّم و ادیب برجسته اندلسی در سده پنجم
سلیمان بن داوود پهلواروی، از مشایخ صوفیه هند در قرن سیزدهم و چهاردهم
سلیمان بن ربیعة، از شهدای کربلا
سلیمان بن سلیمان ازدی، یکی از شهدای کربلا
سلیمان بن صرد خزاعی، از سران مردم عراق در سدۀ نخست هجری
سلیمان ماحوزی بحرانی، از مفاخر جهان علم و از نوابغ روزگار
سلیمان بن علی تلمسانی، عارف و شاعر قرن هفتم
سلیمان بن عوف حضرمی، یکی از شهدای کربلا
سلیمان بن کثیر، یکی از شهدای کربلا
سلیمان بن محمد حامض، زبان‌شناس و نحوی بغدادی
سلیمان بن محمد رفیع تنکابنی، حکیم، متکلم، فقیه و پزشک شیعی ایرانی قرن سیزدهم
سلیمان بن محمد بطلیوسی، معروف به ابن بطّال، فقیه، ادیب و شاعر مالکی قرن چهارم
سلیمان بن مضارب بجلی، از شهدای کربلا
سلیمان پینس، پینس، شلومو (سلیمان) مورخ و محقق معاصر در تاریخ علم ، فلسفه و کلام اسلامی
سلیمان حلبی، از روحانیون مجاهد سوریه در قرن سیزدهم هجری/ هجدهم میلادی
سلیمان حلمی تونوخان، از مشایخ مبارز ترکیه در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
سلیمان حییم، مؤلف نخستین لغت‌نامه‌های جامع دوزبانه در ایران
سلیمان سیرافی‌، بازرگانی ایرانی از مردم بندر سیراف بر ساحل خلیج فارسرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار