سلیم الجنبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلیم الجنبه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح، اصطلاح "سلیم الجنبه" و دیگری "سالم الجنبه" هستند که دارای مفهومی یکسان می‌باشند. در معنی این دو اصطلاح چند قول است:
۱- احادیث وی سالم و بی عیب است و یا طریق وی سالم و بی عیب می‌باشد؛
۲- "سلیم العقیده" است؛
۳- مردد بین "سلیم العقیده" و "سلیم الاخبار" است.

مفاد اصطلاح

[ویرایش]

در مفاد آن نیز نظرات متفاوتی بیان شده است:
۱- اگر به معنای "سلیم الاحادیث" و "سلیم الطریق" باشد بدون تردید دلالت بر مدح معتد به می‌کند که اعم از توثیق اصطلاحی است؛
۲- اگر به معنای "سلیم الاحادیث" و "سلیم الطریق" باشد به دلالت التزامی، دلالت بر وثاقت راوی می‌کند؛
۳- مفید مدح بلیغ است ولی دلالت بر وثاقت نمی‌کند؛
۴- از الفاظ غیر مفید مدح و قدح است.
[۱] علیاری تبریزی، علی بن عبدالله، بهجة الامال، ج۱، ص۱۶۳.
[۲] درایة الحدیث، ص۱۱۳.
[۴] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۷.
[۶] بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. علیاری تبریزی، علی بن عبدالله، بهجة الامال، ج۱، ص۱۶۳.
۲. درایة الحدیث، ص۱۱۳.
۳. کلباسی، ابوالهدی، سماء المقال فی علم الرجال، ج۲، ص۲۴۱.    
۴. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۷.
۵. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۶۰.    
۶. بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۳۶.
۷. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۳۸.    
۸. مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۸۴.    
۹. مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۸۳.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «سلیم الجنبه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۲۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار