سمرقندی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسمرقندی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

مصحف سمرقندی، مصحف منسوب به خط خلیفه سوم

ابولیث سمرقندی، ملقب‌ به‌ «امام‌ الهُدی‌» (د ۳۷۳ق‌/ ۹۸۳م‌)، فقیه‌، زاهد و اعتقاد نامه‌ نویس‌ حنفی‌ اهل‌ سنت‌ و جماعت‌ در ماوراءالنهر
بدخشی‌ سمرقندی، ملک الشعرای میرزا الغ بیگ تیمور و سرآمد شاعران سمرقند
بساطی‌سمرقندی، از شاعران نیمه دوم قرن هشتم و اوایل قرن نهم
عبدالجلیل پسندی‌سمرقندی، شاعر و خوشنویس تاجیک
عبدالرزاق سمرقندی، فرزند مولانا جلال الدین اسحق سمرقندی
علی بن محمد بهاءالدین‌سمرقندی، مشهور به اِسبیجابی، فقیه حنفی و شیخ الاسلام سمرقند
عمر بن محمد بجیری سمرقندی، بُجَیْری، عمربن محمد بن بجیربن حازم همدانیِ سمرقندی، حافظ و محدث ماوراءالنهر
محمد بن بهرام بن محمد قلانسی سمرقندی، از طبیبان قرن ششم و یا هفتم هجری
مولانایوسف بدیعی‌سمرقندی، مولانا یوسف ادیب و سخنور قرن نهم
محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی کوفی، کنیه‌اش ابوالنضر و معروف به «عیاشی»، از اکابر فقهای شیعه در عهد ثقة‌الاسلام کلینی و استاد کلینی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار