سمنانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسمنانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علاءالدوله احمد بن محمد بیابانکی سمنانی، از بزرگان تصوف ایرانی و از شاعران و نویسندگان سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری
محمدصالح علامه حائری سمنانی، از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
حسین بن مظفر سمنانی خاتون‌آبادی اصفهانی، از خوشنویسان عصر صفویه در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار