سمیرمی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسمیرمی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسین بن محمدتقی سمیرمی اصفهانی، از علمای اواخر دوره قاجاریه در اصفهان
ابوالحسن زنوزی سمیرمی اصفهانی، از فضلای قرن سیزده هجری در اصفهان
جمال‌الدین ایبه سمیرمی چاشنی‌گیر اصفهانی، از امراء عهد اتابکان در اصفهان
محمدباقر طبیب پوده‌ای سمیرمی اصفهانی، طبیب حاذق و ماهر اصفهانی
محمّدباقر نقاش‌باشی سمیرمی اصفهانی، متخلّص به «صدقی»، شاعر ادیب و نقاش هنرمند، در قرن چهاردهم هجری در اصفهان
محمدتقی بن ابراهیم سمیرمی اصفهانی، از علماء و فضلاء دوره قاجاریه
محمدجواد بن عبدالحمید نجفی پوده‌ای سمیرمی اصفهانی، واعظ، عالم صالح معروف به «سیف الواعظین»، شاعر ادیب از دانشمندان اواخر دوره قاجاریه
محمدجواد بن محمدحسن دهنوی سمیرمی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری
حبیب‌اللّه بن محمدابراهیم فضائلی سمیرمی اصفهانی، خوشنویس، شاعر و محقق معاصر در اصفهان
اسماعیل‌خان ثاقب بن نصراللّه لاوی سمیرمی اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان در قرن سیزده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار