سهارنپوری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسهارنپوری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

شیخ‌محمد بقای‌سهارنپوری، بَقایِ سَهارَنپوری، شیخ محمد، شاعر، نویسنده و مورّخ فارسی زبان شبه قاره، متخلص به بقا
عبدالرحیم سهارنپوری، سَهارَنپوری، عبدالرحیم از مشایخ مشهور هند در قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار