سهروردی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسهروردی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

یحیی بن حبش سهروردی، معروف به «شیخ اشراق»، از برجسته‌ترین چهره‌های حکمت اسلامی و فرهنگ ایران زمین
ابوحفص عمر بن محمد سهروردی، شیخ‌الاسلام ابوحفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمویه بکری، ملقب به سهروردی شافعی
عبیدالله عبیدی سهروردی، یکی از این شاعران و نویسندگان و دستورنویسان معروف از خانواده سهروردی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار