سوزاندن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوزاندن‏ به معنای آتش زدن است که به مناسبت در بابهاى طهارت، جهاد، کفارات، اطعمه و اشربه و حدود از آن سخن به میان آمده است.


معنای سوزاندن

[ویرایش]

آتش زدن چیزی را سوزاندن می‌گویند.

احکام سوزاندن

[ویرایش]


← سوزاندن اوراقِ در بر دارنده آیات قرآن


به تصریح برخى، سوزاندن اوراقِ دربردارنده آیات قرآن و نامهاى متبرک، جایز نیست، مگر در حال ضرورت. براى محو نوشته‏ها از شستن با آب و یا خمیر کردن استفاده مى‏شود؛ چنان که دفن اوراق در زمین جایز است.
[۲] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۲۰۷.


← سوزاندن حیوان


سوزاندن حیوان به قولى حرام
[۳] منتهى المطلب (ق)، ص۹۲۴.
[۴] کنز الفوائد ج۳، ص۳۱۲.
و به قولى دیگر مکروه است.
[۵] مفاتیح الشرائع ج۲، ص۲۵.


← سوزاندن حیوان حلال گوشت وطی شده


حیوان حلال گوشت وطى شده از سوى انسان، در صورتى که گوشت آن به طور معمول مصرف مى‏شود، مانند گاو، گوسفند و شتر، واجب است ابتدا ذبح و سپس سوزانده شود.

← سوزاندن لواط کننده


حاکم شرع در اجراى حدّ قتل بر لواط کننده، میان کشتن با شمشیر، سوزاندن، سنگسار کردن، افکندن از بلندى و ویران کردن دیوار بر او مخیر است؛ چنان که جمع بین قتل و سوزاندن وى نیز جایز است.

← سوزاندن مو برای زن در مصیبت


براى زن، چیدن مو در مصیبت جایز نیست و بنابر قول مشهور، موجب ثبوت کفاره است. در الحاق سوزاندن و تراشیدن به چیدن اختلاف است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۱۲، ص۱۴۰.    
۲. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۲۰۷.
۳. منتهى المطلب (ق)، ص۹۲۴.
۴. کنز الفوائد ج۳، ص۳۱۲.
۵. مفاتیح الشرائع ج۲، ص۲۵.
۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۳۷.    
۷. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۱-۳۸۲.    
۸. جواهر الکلام ج۳۳، ص۱۸۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۲.    


جعبه ابزار