سوسمار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوسمار از جمله خزندگان است که بدنش از پولک پوشیده شده است و به مناسبت از آن در باب حج و اطعمه و اشربه نام برده‏اند.


معنای سوسمار

[ویرایش]

خزنده‏اى با بدن پوشیده از پولک می‌باشد.

احکام سوسمار

[ویرایش]

سوسمار از مسخ شدگان و حرام گوشتان است.

← کفاره کشتن سوسمار در حال احرام


کفاره کشتن سوسمار در حال احرام بنابر قول مشهور یک بزغاله نر است. برخى قدما کفّاره آن را بره نرى که از شیر گرفته شده و چرنده است دانسته‏اند.
[۶] إشارة السبق، ص۱۲۸.
[۸] الکافى فى الفقه، ص۲۰۶.پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسالک الأفهام ج۱۱، ص۵۱۷.    
۲. جواهر الکلام ج۶، ص۸۲.    
۳. جواهر الکلام ج۳۶، ص۳۲۴.    
۴. جامع المدارک ج۲، ص۵۹۰.    
۵. جواهر الکلام ج۲۰، ص۲۴۳.    
۶. إشارة السبق، ص۱۲۸.
۷. غنیة النزوع، ص۱۶۳.    
۸. الکافى فى الفقه، ص۲۰۶.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۳-۵۵۴.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | محرمات احرام
جعبه ابزار