سیدابراهیم بن سیدسلمان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدابراهیم بن سیّدسلمان، از علمای قرن دوازده هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابراهیم بن سیّدسلمان، عالم فاضل، در دوم شوّال ۱۱۵۶ق وفات یافت، و در بقعه آقاحسین خوانساری در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۹۲.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۱۱.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۰۸.
در سنگ قبر با اوصاف زیر از او یاد شده است: السیّد الجلیل النّبیل العالم الفاضل الکامل ... .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۹۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۱۱.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۰۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۴.    


جعبه ابزار