سیدابراهیم بن سیدمرتضی موسوی چهرازی لنجانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابراهیم بن سیدمرتضی موسوی چهرازی لنجانی، از پزشکان اصفهان در قرن سیزده هجری شمسی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

دکتر ابراهیم چهرازی فرزند سیّدمرتضی موسوی لنجانی، پزشک دانشمند و استاد دانشکده پزشکی در سال ۱۲۸۷ش در قریه «چهراز» لنجان متولّد شد. در اصفهان به تحصیل در مقطع ابتدایی و متوسّطه پرداخت، و در تهران به تحصیل در مدرسه دارالفنون مشغول شد، و پس از شرکت در کلاس‌های مدرسه طب در تهران به فرانسه رفت، و به تحصیل در رشته اعصاب و روان پرداخت، و به درجه دکترا نائل شد. وی پس ازبازگشت به ایران به تدریس در دانشکده پزشکی تهران و طبابت و خدمت در بیمارستان رازی، مرکز پزشکی قانونی، بیمارستان روزبه و سایر مراکز پزشکی پرداخت. او از مؤسّسین و دبیر انجمن مبارزه با تریاک و الکل بوده است. پزشکی نیکوکار و خیرخواه بوده، و در رفع مشکلات هم نوعان خود از هیچ اقدامی فروگذار ننموده است. علاوه بر آن، دانشمندی محقّق و پرکار بود، و ده‌ها تالیف و مقاله را به رشته تحریر درآورد.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

برخی از تالیفات ایشان عبارت‌اند از:
۱. اهلیّت تربیت فکری و روحی؛
۲. سردرد و علل و طرق معالجه آن، چاپ شده؛
۳. طبیب در جامعه، چاپ شده؛
۴. امراض اعصاب محیطی و نخاع، چاپ شده؛
۵. بیماری‌های مغز و پی جلد اوّل و دوم، چاپ شده؛
۶. شاه‌نامه آخرش خوش است، و غیره.
[۱] موحدی، محمدمهدی، زندگی نامه پزشکان نام آور معاصر ایران، ج۲، ص۷۳-۷۷.
[۲] مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۱، ص۴۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. موحدی، محمدمهدی، زندگی نامه پزشکان نام آور معاصر ایران، ج۲، ص۷۳-۷۷.
۲. مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۱، ص۴۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۷.    


جعبه ابزار