سیدابراهیم بن محمد حسینی بیرجندی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابراهیم حسینی بیرجندی اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابراهیم بن محمّد حسینی بیرجندی، از فضلای قرن دوازدهم هجری است در اصفهان سکونت داشته، و در سال ۱۱۸۵ق نسخه‌ای از حاشیه شرح مختصر تالیف شریف جرجانی را کتابت نموده است.
[۱] مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فهرست مجلس، ج۱، ص۱۱۳۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فهرست مجلس، ج۱، ص۱۱۳۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۶.    


جعبه ابزار