سیدابراهیم پوده‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدابراهیم پوده‌ای، از عرفا و شعرای معاصر اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابراهیم پوده‌ای متخلّص به «سرّی» فرزند حاج سیّدابوالقاسم موسوی شاعر ادیب عارف در سال ۱۳۱۱ قمری (۱۳۱۰ بنا به نقل فرزندش) در قریه پوده از دهات سمیرم سفلی متولّد شد.
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۴۲.


تحصیل و تهذیب

[ویرایش]

در مولد خود و اصفهان نزد عدّه‌ای از فضلا و دانشمندان ازجمله حاج ابوالقاسم زفره‌ای (حاج آخوند) و میرزا یحیی مدرّس بیدآبادی تحصیل نمود، و مراتب شعر و شاعری را از میرزا یحیی فراگرفته، به افتخار دامادی او نائل شد. سپس به تصوّف و عرفان روی آورده، در شیراز از امام جمعه اصطهباناتی مراسم ذکر و ریاضت آموخته، عارفی وارسته و صاحب نفس گردید.
[۲] سرّی، سیّدابراهیم، دیوان سرّی، مقدّمه.


شاعر توانا

[ویرایش]

سرّی شاعری قادر و نویسنده‌ای و توانا بود؛ ولی کمتر در انجمن‌های ادبی شرکت می‌کرد، و فقط گاه گاه در انجمن مرحوم شیدا شرکت می‌نمود. در مسابقه ادبی رادیو لندن در سال ۱۳۲۶ خورشیدی در بین ۲۷۳ نفر از شرکت کنندگان، جزو دو نفر ممتاز شناخته شد.

وفات

[ویرایش]

مشارٌالیه در اواخر عمر، دچار بیماری سرطان شد، و در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد، و در همان جا در روز ۱۴ رمضان سال ۱۳۶۹ قمری در ضمن عمل جرّاحی وفات یافت، و در قبرستان قم که به قبرستان قدیم شهرت دارد، مدفون گردید.
[۳] سرّی، سیّدابراهیم، دیوان سرّی، مقدّمه.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۵۴-۵۵۵.


آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتاب‌های زیر از آثار او است:
۱. مکاشفات؛
۲. دیوان اشعار؛
۳. مرغابیّه؛
۴. آخرین قانون و غیره؛
۵. مجموعه اشعار برخی از شعراء.
این بیت از او است:
"درد غم عشق تو چه دردی است•••که او را هر چند دوا بیش کنی درد فزون شد."

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۴۲.
۲. سرّی، سیّدابراهیم، دیوان سرّی، مقدّمه.
۳. سرّی، سیّدابراهیم، دیوان سرّی، مقدّمه.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۵۴-۵۵۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۸۵.    


جعبه ابزار