سیدابوالحسین بن فتح‌اللّه خلیفه‌سلطانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالحسین بن فتح‌اللّه خلیفه‌سلطانی جرقویه‌ای اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شریف ابوالحسین میرزا خلیفه سلطانی جرقویه‌ای بن میرزا فتح اللّه بن میرزا رفیع الدّین محمّد بن سیّدعلاءالدّین حسین مرعشی اصفهانی (خلیفه سلطان)، عالم فاضل، به قریه «محمّدآباد» جرقویه، از دهات اصفهان مهاجرت کرد، و در آن جا به تالیف و تصنیف اشتغال جست، و تا آخر عمر در آن جا بود، و همان جا وفات یافت، و مدفون گردید، و از قبرش کراماتی ظاهر شده است. خود، از شاگردان پدرش می‌باشد.
[۱] امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۷، ص۳۴۴.
[۲] امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۱۰، ص۵۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۷، ص۳۴۴.
۲. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۱۰، ص۵۱۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۱.    جعبه ابزار