سیدابوالقاسم امامی حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدابوالقاسم امامی، از نقّاشان اواخر دوره قاجاریّه بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابوالقاسم امامی حسینی امامی اصفهانی، از نقّاشان هنرمند اواخر دوره قاجاریّه است. وی در نقّاشی گل‌وبوته و پرنده، مهارت خاصّی داشته، و در نقّاشی قلمدان، آثار ارزشمندی به وجود آورده است.
[۱] ادیب برومند، عبدالعلی، هنر قلمدان، ص۱۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ادیب برومند، عبدالعلی، هنر قلمدان، ص۱۶۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۲۶.    جعبه ابزار