سیدابوالقاسم بن سیدنصرالله مجتهد کاشانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا ابوالقاسم مجتهد کاشانی، از علما و فقهای منتفذ ایران در قرن سیزدهم هجری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

او فرزند حاج سید نصرالله و از افراد خاندان مشهور میرابوالقاسم (جد وی) بود.

فعالیت‌های مذهبی و سیاسی

[ویرایش]

به نوشته اعتمادالسلطنه او «عالمی‌ربانی و فقیهی در آن خطه بلاثانی بود. ریاست و وجاهت را با اجتهاد و فقاهت توأم داشت و در مزایای بسیار بی نظیر بود». در ۱۲۶۵ ق وی فتوای قتل یک تن از رهبران بابیه را صادر کرد. در۱۲۷۳ ق که نیروهای انگلیسی به دولت ایران اعلام جنگ دادند و بندر بوشهر را اشغال کردند وی به همراه آقا سیدمهدی پشت مشهدی، از علمای سراسر کشور فتوای جهاد بر ضد آنها صادر کردند و در نامه‌ای به ناصرالدین شاه قاجار، آمادگی خود و نیروهای داوطلب آن ولایت را در جنگ بر ضد نیروهای انگلیسی اعلام داشتند.

وفات

[ویرایش]

میرزا ابوالقاسم در ۱۲۷۸ ق درگذشت و در بقعه مقابل امامزاده حسن بن موسی معروف به میرانشاه دفن شد که زیارتگاه مردم است او غیر از میرزا ابوالقاسم کاشانی، ‌نوه ملا احمد نراقی است.
[۱] میرخواند، محمدبن خاوندشاه، تاریخ روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا، ج۱۰، ص۷۳۱.
[۲] ضرابی، عبدالرحیم بن محمد، تاریخ کاشان، ص۲۹۲-۲۹۴.
[۳] صنیع‌الدوله، محمد حسن، المآثر و الآثار، ج۱، ص۲۱۸.
[۴] سپهر کاشانی، محمدتقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۱۰۶۱.
[۵] سپهر کاشانی، محمدتقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۱۴۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. میرخواند، محمدبن خاوندشاه، تاریخ روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا، ج۱۰، ص۷۳۱.
۲. ضرابی، عبدالرحیم بن محمد، تاریخ کاشان، ص۲۹۲-۲۹۴.
۳. صنیع‌الدوله، محمد حسن، المآثر و الآثار، ج۱، ص۲۱۸.
۴. سپهر کاشانی، محمدتقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۱۰۶۱.
۵. سپهر کاشانی، محمدتقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۱۴۰۷.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام، فرهنگنامه علمای مجاهد، برگرفته از مقاله «میرزاابوالقاسم مجتهد کاشانی».    


جعبه ابزار