سیدابوالقاسم بن محمدابراهیم چهارسوقی موسوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدابوالقاسم چهارسوقی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابوالقاسم بن میرزا محمّدابراهیم بن سیّدمحمّدصادق چهارسوقی بن سیّد زین العابدین موسوی خوانساری، عالم فاضل، در اصفهان تحصیل کرده، و پس از وفات پدر در مسجد مریم‌بیگم، اقامه جماعت نموده است، تولّدش در سال ۱۳۱۱، و وفاتش در ۱۴ رمضان ۱۳۸۱ق واقع شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۲۷.    


جعبه ابزار