سیدابوالقاسم بن محمدباقر آسیاب‌پری موسوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدابوالقاسم آسیاب‌پری، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابوالقاسم آسیاب پری فرزند سیّدمحمّدباقر موسوی، عالم فاضل متّقی، ساکن محلّه چارسو درب شیخ کوچه آسیاب (معروف به آسیاب پری) امام جماعت مسجد آب بخشان. وی در جمعه ۲۵ محرّم سال ۱۳۶۹ق در اصفهان وفات یافت، و در یکی از اتاق‌های تکیه کازرونی مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۷۱.
مرحوم استاد مهدوی در کتاب تخت فولاد خود، وی را فرزند سیّدمهدی نوشته‌اند؛ امّا در یادداشت‌های خود، آن را اصلاح کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۷۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۳۰.    


جعبه ابزار