سیدابوالقاسم بن محمدعلی حسینی سدهی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالقاسم بن محمدعلی حسینی سدهی اصفهانی، برادر سیّدمحمّدباقر ابطحی و از علمای اصفهانی‌الاصل ساکن تهران بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقا سیّدابوالقاسم بن سیّدمحمّدعلی حسینی سدهی، عالم فاضل واعظ کامل، در تهران ساکن بود، و به وعظ و خطابه، مردم را ارشاد می‌نمود، سرانجام در مکّه معظّمه پس از انجام فریضه حج در سال ۱۳۳۹ق وفات یافت. وی برادر عالم جلیل سیّدمحمّدباقر ابطحی مدرّس حوزه علمیّه اصفهان است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی در سال ۱۳۱۷ کتاب کشف الغطاء تالیف شیخ جعفر نجفی را به کمک دایی خود مرحوم میرزا عبدالرّحیم معروف به حاج آقا تصحیح کرده، و در مطبعه سیّدمرتضی به چاپ رسانیده است. کتب زیر نیز از تالیفات او است:
۱. بدایع‌الاخبار، در اخلاق؛
۲. بشاره‌الابرار در احوال شیعه الکرار فی دار القرار، در چهل هزار بیت؛
۳. برهان الرّساله در اثبات نبوت خاصّه؛
۴. حسام‌الشّیعه، در اثبات امامت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)؛
۵. خصایص‌الایّام در وقایع الایّام؛
۶. دلائل‌الرّبوبیه، مطبوع؛
۷. لمعات‌الانوار، مطبوع؛
۸. نفایس‌الاخبار، مطبوع و غیره.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۷۲.
[۶] جابری انصاری، حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۲۹۲.
[۷] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۷۲.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۴، ص۲۳۹.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۷، ص۱۲.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۸، ص۳۴۴.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۳، ص۱۱۴.    
۶. جابری انصاری، حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۲۹۲.
۷. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۱۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۴۳.    جعبه ابزار