سیدابوالقاسم بن محمدمحسن امام‌جمعه حسینی خاتون‌آبادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالقاسم بن محمدمحسن امام‌جمعه حسینی خاتون‌آبادی، از فقهای متولد اصفهان در قرن سیزده هجری و امام جمعه تهران بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابوالقاسم امام‌جمعه ابن میر محمّدمحسن بن سیّدمرتضی بن سیّدمحمّدمهدی بن میرمحمّدحسین بن میر محمّدصالح بن میر زین‌العابدین بن میر محمّدصالح حسینی خاتون‌آبادی، عالم فاضل فقیه مجتهد، در ۶ ذی‌قعده ۱۲۱۵ق در اصفهان متولّد شد. وی از اصفهان به تهران مهاجرت کرد، و از درس ملاّمحمّدتقی استرآبادی و ملاّعبداللّه زنوزی بهره گرفت. سپس به عتبات عالیات عزیمت نمود، در درس شیخ حسن آل کاشف‌الغطاء و دیگران حاضر شد، و علوم خویش را تکمیل نمود، و آن گاه به تهران مراجعت کرد. وی از سال ۱۲۶۲ پس از وفات میرمحمّدمهدی امام‌جمعه عموی خود به منصب امام جمعگی تهران منصوب شد، و علاوه بر این سمت، به تدریس و حلّ مشکلات مردم، و تالیف و تصنیف پرداخت، و ریاست دینی پایتخت را برعهده گرفت. او سرانجام در دوشنبه ۱۵ ربیع‌الاوّل ۱۲۷۲ق در تهران وفات یافت، و در بیرون دروازه قدیم تهران مدفون گردید، و بر سر قبر او گنبد و بارگاه عالی ساختند، و به سر قبرِآقا معروف شد.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از تالیفات او است:
۱. البلدان المفتوح العنوه؛
۲. رساله عملیّه فارسی، مطبوع؛
۳. کتابی در تحقیق بعضی مسائل اصولی؛
۴. منتخب الفقه.
[۱] اعتمادالسلطنه، محمدحسن‌خان ضیع‌الدوله، چهل سال تاریخ ایران (المآثر و الآثار)، ج۱، ص۱۹۱-۱۹۲.
[۲] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۲، ص۵۴۷-۵۴۹.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه: الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره، ج۱، ص۶۲-۶۴.
[۶] بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، ج۱، ص۵۵.
[۷] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعتمادالسلطنه، محمدحسن‌خان ضیع‌الدوله، چهل سال تاریخ ایران (المآثر و الآثار)، ج۱، ص۱۹۱-۱۹۲.
۲. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۲، ص۵۴۷-۵۴۹.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه: الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره، ج۱، ص۶۲-۶۴.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۳، ص۱۴۵-۱۴۶.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۱، ص۲۱۲.    
۶. بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، ج۱، ص۵۵.
۷. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۱۳.
۸. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۲، ص۴۱۵.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۴۶.    جعبه ابزار