سیدابوالقاسم بن مهدی نایب‌الصدر موسوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالقاسم بن مهدی نایب‌الصدر موسوی اصفهانی، از ادبا و فضلای اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم نایب الصّدر بن سیّدمهدی موسوی اصفهانی، از ادبا و فضلای اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

از جمله آثار وی می‌توان کتب زیر را نام برد:
۱. کتاب تجوید، تالیف محمّدزمان تبریزی است که آن را در سال ۱۲۶۴ به خطّ نسخ نوشته، و به شماره ۱/۱۷۱۰ در کتابخانه مسجد گوهرشاد مشهد مقدّس موجود است.
۲. کتاب تصریف زنجانی را در سال ۱۲۶۴ق در شیراز به خطّ شکسته نستعلیق نوشته است. نسخه به شماره ۲/۱۷۱۰ در کتابخانه مسجد گوهرشاد مشهد مقدّس وجود دارد.
[۱] فاضل، محمود، فهرست گوهرشاد، ص۷۹.
[۲] فاضل، محمود، فهرست گوهرشاد، ص۲۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فاضل، محمود، فهرست گوهرشاد، ص۷۹.
۲. فاضل، محمود، فهرست گوهرشاد، ص۲۴۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۴۸.    
جعبه ابزار