سیدابوالقاسم مذهب‌باشی حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالقاسم مذهب‌باشی حسینی اصفهانی، از هنرمندان دوره فتحعلی شاه قاجار در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم حسینی اصفهانی ملقّب به «مذهب باشی»، از هنرمندان دوره فتحعلی شاه قاجار است. از تذهیب‌کاران درجه اوّل آن عهد بوده، و در نقّاشی قلمدان و فنون زرافشان و نقّاشی گل و بوته، هنرنمایی‌ها کرده است. وی تا سال ۱۲۲۲ق در قید حیات بوده است.
[۱] ادیب برومند، عبدالعلی، هنر قلمدان، ص۱۴۵.
[۲] همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۳۱۸.
از آثار او تذهیب قرآنی است که جهت تقدیم به فتحعلی شاه قاجار نویسنده معروف زین‌العابدین بن عبدالنّبی قزوینی در سال ۱۳۲۲ نگاشته است، و این قرآن در کتابخانه سلطنتی تهران موجود است.
[۳] گلچین‌معانی، احمد، راهنمای گنجینه قرآن، ص۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ادیب برومند، عبدالعلی، هنر قلمدان، ص۱۴۵.
۲. همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۳۱۸.
۳. گلچین‌معانی، احمد، راهنمای گنجینه قرآن، ص۸۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۵۶.    جعبه ابزار