سیدابوتراب اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوتراب اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوتراب بن حسن حسینی ملکی اصفهانی، عالم و فاضل قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدابوتراب بن سیدمحمد موسوی اصفهانی، از فضلای اصفهان در قرن سیزدهم هجری
سیدابوتراب بن سیدمهدی درچه‌ای اصفهانی، از علما و فضلای قرن چهارده هجری در اصفهان
سیدابوتراب بن مرتضی خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از بزرگان سلسله خلیفه‌سلطانی در قرن دوازدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار