سیدابومحمد حسن بن محمد علوی حسنی کرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابومحمد حسن بن محمد علوی حسنی کرانی اصفهانی، از محدّثین و سادات جلیل‌القدر اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابومحمّد حسن بن محمّد بن رضا علوی حسنی کرانی، از محدّثین و سادات جلیل‌القدر اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری است. ابوسعد سمعانی او را دیده و از او حدیث شنیده و نوشته است و او را به عنوان «علویٌ صالحٌ من اهل الخیر والعلم و التّمیز» یاد نموده است.
سیّدحسن علوی کرانی، از اهالی محلّه کران اصفهان بوده و از ابوالقاسم عبدالرّحمان بن ابوعبداللّه بن منده، ابوالقاسم علی بن عبدالرّحمان بن علیک و ابوبکر بن ماجه ابهری حدیث شنیده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التحبیر، ج۱، ص۲۰۸.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۵۴۰-۵۴۱.    جعبه ابزار