سیداحمد بن سلمان حکیم‌باشی موسوی جهرمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداحمد بن سلمان حکیم‌باشی موسوی جهرمی اصفهانی، از اطبّای اصفهان در قرن یازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا احمد حکیم باشی فرزند حکیم سلمان موسوی جهرمی اصفهانی، از اطبّاء و حکماء ماهر قرن یازدهم هجری است. در اصفهان سکونت داشته، و پس از وفات پدر، لقب «حکیم‌باشی» را از طرف پادشاه صفویّه دریافت نموده است.
[۱] سمیعی، کیوان، دیوان طبیب اصفهانی، ص۲۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمیعی، کیوان، دیوان طبیب اصفهانی، ص۲۲۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۱۶.    جعبه ابزار