سیداحمد بن سیدحسن بهشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداحمد بن سیدحسن بهشتی اصفهانی، از اعلام فاضل و زاهد اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج سیّداحمد بهشتی فرزند سیّدحسن، علام فاضل پارسا، مرد وارسته و زاهدی بود. گاهی منبر می‌رفت، و مردم را موعظه می‌فرمود. نماز جماعت را در مسجد سرجوی شاه اقامه می‌نمود. در ۲۹ جمادی‌الاوّل ۱۳۶۲ق وفات یافت، و در تخت فولاد، نزدیک مصلّی مدفون شد پس از آن، تکیه‌ای ساخته شد که به تکیه زرگرها معروف شد.

منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۲.    جعبه ابزار