سیداحمد بن سیدصالح قزوینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید احمد بن صالح بن حسن (۱۲۸۷-۱۳۲۴ق/۱۸۷۰-۱۹۰۸م) از عالمان دین و از افراد سرشناس آل قزوینی بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سید احمد بن صالح بن حسن (۱۲۸۷-۱۳۲۴ق/۱۸۷۰-۱۹۰۸م)، در حلّه‌ زاده شد و پدرش او را در ۷ سالگی به نجف روانه کرد و او در آن‌جا علوم دینی را آموخت.
هرچند او از عالمان دین است، اما بیشترین شهرت او در شعر و ادب است و او را شاعری چیره‌دست و ادیبی توانا دانسته‌اند. اشعار بسیاری از او باقی مانده‌است.

وفات

[ویرایش]

وی در حلّه درگذشت و جنازۀ او را به نجف منتقل کردند و در آرامگاه آل قزوینی به خاک سپردند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحرالعلوم، محمدمهدی، رجال، ج۱، ص۱۰۹ ۱۱۰، تهران، ۱۳۶۳ش.    
۲. امین، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، بیروت، ۱۴۰۳ق.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل‌قفطان»، ج۲، ص۴۵۲.    جعبه ابزار