سیداحمد بن سیدمحمدحسین میردامادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداحمد بن سیدمحمدحسین میردامادی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در اواخر قرن سیزده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج سیّداحمد میردامادی (فرزند سیّدمحمّدحسین مقدّس)، از اکابر علمای عصر، و از شاگردان مرحوم آقامیرزا محمّدهاشم چهارسوقی و حاج شیخ محمّدتقی آقانجفی مسجدشاهی اصفهانی و داری اجازه از هر دو نفر بوده، و در سال ۱۳۰۵ق وفات نموده است.
[۱] علوی عاملی، احمد بن زین‌العابدین، لطائف غیبیّه، مقدّمه، ص۳۱-۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. علوی عاملی، احمد بن زین‌العابدین، لطائف غیبیّه، مقدّمه، ص۳۱-۳۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۸.    جعبه ابزار