سیداحمد بن عبدالله طباطبایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبداللـه بن ابراهیم طباطبا، عالم و انقلابی و از افراد مشهور آل طباطبای مصر بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

به گفتۀ ابن اثیر (که او را احمد بن محمد بن عبداللـه بن ابراهیم دانسته) وی در ۲۵۵ ق/۸۶۹ م ــ و به گفتۀ ابن عنبه در ۲۷۰ ق/۸۸۳ م ــ در دیار بین برقه و اسکندریۀ مصر با داعیۀ خلافت قیام کرد و پس از آن به صعید رفت و در آن‌جا پیروانش افزون شدند و کار او بالا گرفت.
احمد بن طولون (۲۲۰-۲۷۰ ق/۸۳۵-۸۸۳ م) سپاهیانی برای سرکوب او گسیل داشت.
جنگ میان دو سپاه درگرفت که احمد در آن کشته شد و پیروانش پراکنده شدند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن اثیر، عزالدین، الکامل، ج۷، ص۲۱۷، بیروت، ۱۳۸۵ ق/۱۹۶۵ م.    
۲. ابن عنبه، احمد بن علی، عمدة الطالب، ص۱۷۲، نجف، ۱۳۸۰ ق/۱۹۶۱ م.    


منبع

[ویرایش]

مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل طباطبا»، شماره۴۳۲.    


رده‌های این صفحه : اعقاب امام مجتبی | سادات | نسب شناسی
جعبه ابزار