سیداحمد بن میرزا‌هادی حسینی دولت‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداحمد بن میرزا‌هادی حسینی دولت‌آبادی اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن سیزده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقامیرزا احمد بن حاج میرزا‌هادی حسینی دولت آبادی، از رؤسای علماء اصفهان بوده است. در قبل از طلوع آفتاب روز چهارشنبه ۱۱ ذی‌قعده ۱۲۷۷ متولّد شد، و در سال ۱۳۴۷ق وفات یافت، و در تکیه صاحب روضات در تخت فولاد مدفون گردید. مشارٌالیه در حسن معاشرت و اخلاق، ممتاز بود. در اواخر عمر، به مرض جنون مبتلا شد، و در حال مرض وفات نمود.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۹۹۹.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۷۹.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مقدمه رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۰۰.
[۴] همای شیرازی، محمدعلی، دیوان طرب، ص۲۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۹۹۹.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۷۹.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مقدمه رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۰۰.
۴. همای شیرازی، محمدعلی، دیوان طرب، ص۲۰۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۸۸.    جعبه ابزار