سیداحمد بن یحیی الهادی طباطبایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترجمان‌الدین احمد بن یحیی الهادی معروف به احمد ناصر (۲۷۵-۳۲۵ ق/۸۸۸-۹۳۷ م)، فقیه، اصولی، متکلم، محقق، شاعر و سومین فرمان‌روا از آل طباطبای یمن بود.


امامت زیدیان

[ویرایش]

او پس از کناره‌گیری برادرش محمد المرتضی لدین‌اللـه در ۳۰۱ ق/۹۱۴ م به امامت رسید.
در روزگار او قرمطیان و باطنیان بار دیگر سر به شورش برداشتند و در ۳۰۷ ق/۹۱۹ م میان آنان و احمد در نزدیکی صنعا جنگ درگرفت
[۱] شرف‌الدین، احمد حسین، تاریخ الیمن الثقافی، ج۴، ص۲۳۱-۲۳۲، قاهره، ۱۳۸۷ ق/۱۹۶۷ م.
و او با ۰۰۰‘۳۰ سپاهی با قرمطیان جنگید و بر آنان پیروز شد.
[۲] زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۱، ص۲۳۵، بیروت، ۱۹۶۹ و ۱۹۸۴ م.


تبحر در شعر

[ویرایش]

احمد ناصر را از ادیبان و شاعران برجستۀ عرب دانسته‌اند.
[۳] صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۸، ص۲۴۲، به کوشش دیدرینگ و محمد یوسف نجم، بیروت، ۱۳۹۰-۱۳۹۱ ق/۱۹۷۰-۱۹۷۱ م.


آثار

[ویرایش]

از آثار اوست: النجاة در اصول ۱۳ جلد؛ الدامغ؛ التوحید؛ الفقه؛ التنبیه؛ الرد علی القدریه.
[۴] شرف‌الدین، احمد حسین، تاریخ الیمن الثقافی، ج۴، ص۲۳۱، قاهره، ۱۳۸۷ ق/۱۹۶۷ م.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرف‌الدین، احمد حسین، تاریخ الیمن الثقافی، ج۴، ص۲۳۱-۲۳۲، قاهره، ۱۳۸۷ ق/۱۹۶۷ م.
۲. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۱، ص۲۳۵، بیروت، ۱۹۶۹ و ۱۹۸۴ م.
۳. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۸، ص۲۴۲، به کوشش دیدرینگ و محمد یوسف نجم، بیروت، ۱۳۹۰-۱۳۹۱ ق/۱۹۷۰-۱۹۷۱ م.
۴. شرف‌الدین، احمد حسین، تاریخ الیمن الثقافی، ج۴، ص۲۳۱، قاهره، ۱۳۸۷ ق/۱۹۶۷ م.


منبع

[ویرایش]

مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل طباطبا»، شماره۴۳۲.    جعبه ابزار