سیداحمد بن یحیی طباطبایی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداحمد بن یحیی طباطبایی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیداحمد بن یحیی المرتضی طباطبایی، امام مهدی احمد (۷۷۵-۸۴۰ ق/۱۳۷۳-۱۴۳۶ م)، فقیه، متکلم، اصولی، ادیب، شاعر، محقق، مورخ و از فرمان‌روایان زیدی یمن
سیداحمد بن یحیی الهادی طباطبایی، معروف به احمد ناصر (۲۷۵-۳۲۵ ق/۸۸۸-۹۳۷ م)، فقیه، اصولی، متکلم، محقق، شاعر و سومین فرمان‌روا از آل طباطبای یمن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار