سیداسماعیل بن اسداللّه حسینی سبزواری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداسماعیل بن اسداللّه حسینی سبزواری اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن چهارده هجری و از شاگردان میرزا حبیب‌اللّه رشتی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّداسماعیل حسینی اصفهانی سبزواری فرزند سیّداسداللّه، عالم فقیه، در نجف اشرف خدمت حاج میرزا حبیب‌اللّه رشتی تلمّذ نموده، و در سال ۱۳۲۲ در کربلا وفات یافته است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۶۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۶۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۴۸.    جعبه ابزار