سیداسماعیل بن سیدحسن موسوی سدهی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداسماعیل بن سیدحسن موسوی سدهی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان و تعلیم یافته مکتب نجف بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّداسماعیل سدهی اصفهانی بن سیّدحسن بن سیّداسماعیل بن سیّدرضا بن‌هاشم موسوی، عالم فاضل، در سال ۱۳۰۶ق در محلّه درب سیّدِ محلّه فروشان بیده متولّد شد. مقدّمات را نزد دایی خود میرزا عبدالرّحیم و برخی از علمای اصفهان خواند، و سپس راهی نجف اشرف گردید، و از درس آخوند خراسانی، شیخ علی گنابادی، شیخ اسماعیل محلاّتی، میرزا حسین نایینی، آقا ضیاءالدّین عراقی و سیّدابوتراب بهره گرفت، و در علوم عقلی نیز در درس شیخ عبدالحسین رشتی و سیّدمحمّدحسین بادکوبی حاضر شد. وی از علمای معتبر نجف به شمار می‌رفت، و در شب دوشنبه ۵ شوّال ۱۳۷۳ق وفات یافت، در صحن شریف مجاور مقبره معین التجّار اصفهانی مدفون گردید. از وی تقریرات فقه و اصول و رساله‌های مستقل به صورت ناقص، نزد فرزند مؤلّف، سیّدمحمّد باقی مانده است.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۱۵۵.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۷۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۱۵۵.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۷۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۵۵.    جعبه ابزار