سیداسماعیل طباطبایی زواره‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداسماعیل طباطبایی زواره‌ای اصفهانی، از اساتید فنّ قرائت و تجوید در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقاسیّداسماعیل طباطبایی زوّاره‌ای اصفهانی، از اساتید فنّ قرائت و تجوید در اصفهان بوده، و میرزا زین‌العابدین بن محمّدعلی سبزواری معروف به شهشهانی، امام مسجد صفا، نزد او این علم را آموخته است. در مجموعه شماره ۱۵۴۰ کتابخانه آیت‌اللّه العظمی مرعشی نجفی ذکری از او شده است.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۴، ص۳۴۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۴، ص۳۴۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۸۸.    جعبه ابزار