سیدبحرالعطاء مهدوی هرستانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدبحرالعطاء مهدوی بن سیّدمحمّد بن سیّداحمد بن سیّدمحمود زمان هُرستانی سِدِهی عالم فاضل زاهد متقی، از علمای معاصر در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیدبحرالعطاء مهدوی بن سیّدمحمّد بن سیّداحمد بن سیّدمحمود زمان هُرستانی سِدِهی عالم فاضل زاهد متقی، از علمای معاصر در روستای «هرستان» از توابع سِدِه ماربین [خمینی شهر فعلی] متولّد شده و در اصفهان نزد علمای عالی‌قدر چون شهید سید حسن مدرس، سیدابوالقاسم دهکردی،سیدمحمدباقر درچه‌ای، سیدمهدی درچه‌ای، شیخ محمدرضا نجفی، میرمحمدصادق خاتون‌آبادی، شیخ محمدتقی آقانجفی، آخوند ملامحمد کاشانی و جهانگیرخان قشقائی بهره برد و پس از آن به «هرستان» بازگشت و به اقامه جماعت و ارشاد و هدایت مردم پرداخت. او نسبت به مسائل دینی متعصّب و مدافع و به زخارف دنیوی بی‌اعتنا بود. وی سرانجام در یکشنبه ۲۹ ربیع الثّانی ۱۳۷۱ق وفات یافته و در صحن تکیه سیّد العراقین در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] قاسمی، رحیم، شرح مجموعه گل، ص۳۵۶-۳۵۷.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۶۸۲.
[۳] میردامادی، سیدباقر، خمینی شهر شهری که باید از نو شناخت، ص۲۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قاسمی، رحیم، شرح مجموعه گل، ص۳۵۶-۳۵۷.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۶۸۲.
۳. میردامادی، سیدباقر، خمینی شهر شهری که باید از نو شناخت، ص۲۰۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۵۸.    جعبه ابزار