سیدبدرالدین بن هلال‌الدین کتابی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدبدرالدّین کتابی متخلّص به «امید» فرزند حاج آقا هلال‌الدّین بن آقا میرزاعلیرضا بن میر محمّدصادق حسینی کتابفروش، شاعر ادیب و فاضل دانشمند قرن چهاردهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدبدرالدّین کتابی متخلّص به «امید» فرزند حاج آقا هلال‌الدّین بن آقا میرزا علیرضا بن میر محمّدصادق حسینی کتابفروش. شاعر ادیب و فاضل دانشمند.
در ۹ شوال ۱۳۳۰ق متولّد گردید. در اصفهان و مشهد و تهران تحصیل نمود و از جمله از محضر آقا شیخ محمّد خراسانی و حاج آقا رحیم ارباب بهره گرفت. در کنار آن دوره ابتدائی و متوسطه را در اصفهان طی کرد و در دانشسرای عالی تهران در رشته فلسفه فارغ التحصیل شد و سپس در اصفهان به تدریس پرداخت.

تالیفات

[ویرایش]

از ایشان تالیفات عدیده‌ای به جای مانده است از آن جمله است:
۱. «اخلاق»، از دکتر پیرژانه، ترجمه از فرانسه، مطبوع ۲. «به سوی اصفهان»، اثر پیر لوتی، ترجمه از فرانسه، مطبوع ۳. «فروغ خاور» اثر هرمان الدنبرگ، ترجمه از فرانسه، مطبوع ۴. «پیرامون سیره نبوی»، اثر دکتر طه حسین، ترجمه از عربی ۵. «درباره تصوف اسلامی و تاریخ آن»، اثر رینولد نیکلسون، ترجمه از عربی، غیرمطبوع ۶. «دیوان اشعار» با تخلّص امید، غیرمطبوع.

وفات

[ویرایش]

سرانجام ایشان در شب یکشنبه ۶ ذیحجة الحرام سال ۱۴۰۷ه. ق در اصفهان وفات یافت و در قبرستان جدید (باغ رضوان) به خاک سپرده شد
مادّه تاریخ فوتش را شاعر فرزانه منوچهر قدسی چنین نوشته است:
سال فوتت بحساب قمری است ••••• «بی کتابی قلم و نامه گریست»
این رباعی از اوست:
سیم و زر اگر بیش و اگر کم هیچ است ••••• جز مهر و وفا حاصل عالم هیچ است
با غیر بشر به کام دل چون نرسی ••••• آدم بطلب که غیر آدم هیچ است
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر، ج۳، ص۲۱۰-۲۰۲.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۲۱-۱۱۸.
[۳] کتابی، سیدبدرالدین، مجموعه مقالات مرحوم کتابی، ص۴۲۲.
[۴] کتابی، محمدباقر، رجال اصفهان (دکتر کتابی)، ج۱، ص۴۹۳-۴۸۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر، ج۳، ص۲۱۰-۲۰۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۲۱-۱۱۸.
۳. کتابی، سیدبدرالدین، مجموعه مقالات مرحوم کتابی، ص۴۲۲.
۴. کتابی، محمدباقر، رجال اصفهان (دکتر کتابی)، ج۱، ص۴۹۳-۴۸۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۶۲-۱۶۳.    جعبه ابزار