سیدبهاءالدین بن محمد موسوی صدر عاملی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحاج میرزا بهاءالدّین بن آقا سیّدمحمّدعلی آقا مجتهد بن سیّدصدرالدّین محمّد موسوی عاملی، عالم فاضل ادیب شاعر، در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج میرزا بهاءالدّین بن آقا سیّدمحمّدعلی آقا مجتهد بن سیّدصدرالدّین محمّد موسوی عاملی، عالم فاضل ادیب شاعر، در اصفهان متولّد شد. مادرش زینب بیگم دختر حاج سیّدمحمّد باقر حجّةالاسلام شفتی است. در کودکی پدرش فوت شد و دایی او حاج سیّداسداللّه بیدآبادی سرپرستی او را به عهده گرفت. حاج میرزا بهاءالدّین نزد دایی خود و نیز علمای این شهر تحصیل کرد و سرانجام در شعبان ۱۳۲۱ه. وفات یافته در مقبره کوچک مسجد سیّد جنب مزار جدّ مادری خود مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۵۳.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۱.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر، ج۱، ص۲۸۰-۲۸۱.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۱، ص۲۳۵.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۱۶۴-۱۶۵.
[۶] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۵۳.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۱.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر، ج۱، ص۲۸۰-۲۸۱.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۱، ص۲۳۵.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۱۶۴-۱۶۵.
۶. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۶۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۸۲.    جعبه ابزار