سیدتقی بن محمدعلی حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدتقی بن محمّدعلی حسینی اصفهانی، از خطاطان و نویسندگان کتب در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدتقی بن محمّدعلی حسینی اصفهانی، از خطاطان و نویسندگان کتب در رمضان ۱۲۶۰ق مجموعه‌ای از چند رساله از جمله: «لؤلؤ درج المضامین» و «مختار القّراء» هر دو از تالیفات ملّامختار قاری و سه کتاب دیگر را به خط نسخ نوشته است که به شماره ۱۵۱۷۵ در کتابخانه وزیری یزد موجود است.
[۱] شیروانی، محمد، فهرست کتابخانه وزیری، ج۳، ص۸۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیروانی، محمد، فهرست کتابخانه وزیری، ج۳، ص۸۵۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۴۴.    جعبه ابزار