سیدجعفر بن محمدامین صافی مرعشی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا سیّدجعفر متخلّص به «صافی» فرزند محمّدامین مرعشی، شاعر و ادیب فاضل در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا سیّدجعفر متخلّص به «صافی» فرزند محمّدامین مرعشی، شاعر و ادیب فاضل. در غزل و قصیده از اساتید ادب شمرده می‌شد. وی در سال ۱۲۱۹ق وفات نمود و در تکیه میرفندرسکی واقع در تخت فولاد مدفون شد.

تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از تالیفات اوست:
۱. «زبدة الانساب» در منسب سادات مرعشی ۲. «شهنشاه نامه» مثنوی در معجزات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و جنگ‌های علی (علیه‌السّلام) که در مدت ۱۰ سال سروده و به نام فتحعلی شاه آن را «شهنشاه نامه» نامیده است. گزیده‌ای از این مثنوی در کتاب «حیدری نامه» به چاپ رسیده است. ۳. «مثنوی گلشن خیال» [۴. «دیوان اشعار»، بالغ بر دوازده هزار بیت.
[۱] هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحاء، ج۵، ص۶۷۳-۶۷۴.
[۲] اختر، احمد بن‌ فرامرز، تذکره اختر، ص۱۲۲.
[۳] قاجار، محمود میرزا، سفینة المحمود، ج۲، ص۴۳۴.
[۴] مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۳، ص۴۰۹.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۱۳.
[۶] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۰۲.
[۷] غفاری کاشانی، ابوالحسن، گلشن مراد، ص۴۱۴-۴۱۲.
[۸] شیرازی، احمدبن ابوالحسن، حدیقة الشعراء، ج۲، ص۹۶۵-۹۶۳.
[۹] فاضل، محمود، فهرست کتابخانه الهیات مشهد، ج۱، ص۱۸۸.
[۱۰] حسن‌خان بهادر، سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۳۹۷.
[۱۱] حیدری نامه، ص۲۵۰-۲۳۵.
]
این رباعی از اوست:
گر جان طلبند در وفای تو دهم ••••• ور سر خواهند در وفای تو نهم
چیزی که نمی‌دهم به غیر تو دل است ••••• وان نیز اگر بود رضای تو، دهم
مرحوم استاد مهدوی در کتاب‌های خود سال تولّد «صافی» را ۱۱۳۰ نوشته است امّا در تذکره‌های عهد قاجاریه عمر او را حدود ۷۰ سال نوشته‌اند و تولّد او حدود سال ۱۱۴۹ق خواهد بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحاء، ج۵، ص۶۷۳-۶۷۴.
۲. اختر، احمد بن‌ فرامرز، تذکره اختر، ص۱۲۲.
۳. قاجار، محمود میرزا، سفینة المحمود، ج۲، ص۴۳۴.
۴. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۳، ص۴۰۹.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۱۳.
۶. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۰۲.
۷. غفاری کاشانی، ابوالحسن، گلشن مراد، ص۴۱۴-۴۱۲.
۸. شیرازی، احمدبن ابوالحسن، حدیقة الشعراء، ج۲، ص۹۶۵-۹۶۳.
۹. فاضل، محمود، فهرست کتابخانه الهیات مشهد، ج۱، ص۱۸۸.
۱۰. حسن‌خان بهادر، سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۳۹۷.
۱۱. حیدری نامه، ص۲۵۰-۲۳۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۸۵-۲۸۶.    جعبه ابزار